Spokojna starość po przepracowanych latach to coś, o czym prędzej czy później każdy z nas zaczyna myśleć. Jednak jeśli chcemy zabezpieczyć naszą przyszłość i zapewnić sobie świadczenia emerytalne, będziemy musieli udokumentować odpowiedni staż pracy. Pewien dylemat mogą mieć studenci, którzy zastanawiają się, czy kosztem edukacji, nie tracą cennych lat, podczas których mogliby pracować na swoją emeryturę. Czy jednak Państwo Polskie przewidziało dla nich jakąś rekompensatę? Jak się okazuje owszem. Według prawa, studia również wliczają się do emerytury, ale pod warunkiem spełnienia pewnych określonych wymogów.

Dodatek do emerytury za magistra

Możliwość zapewnienia sobie komfortu finansowego lub przynajmniej minimalnych świadczeń na starość nie powinno stać w sprzeczności z chęcią zdobycia wyższego wykształcenia. Kierując się tą logiką, umożliwia się wliczenie dodatku do emerytury za studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie lub doktoranckie. W jaki sposób to działa? Za ukończenie studiów możemy dodać sobie do stażu pracy dodatkowe lata. Co ciekawe, nie ma znaczenia jak długo faktycznie studiowaliśmy, o ile udało nam się na koniec uzyskać dyplom wybranego kierunku.

Co wlicza się do emerytury?

W Polsce emerytura przysługuje nam po osiągnięciu 60 roku życia u kobiet lub 65 u mężczyzn, jednak nie otrzymuje się jej jedynie z racji ukończenia pewnego wieku. Przysługuje nam ona za przepracowane lata, podczas których odprowadzane były składki. Kobieta otrzyma więc prawo do pobierania świadczenia po 20 latach, a mężczyzna po 25 pracy. Co jednak wlicza się do minimalnego stażu pracy? Można wyróżnić tutaj okresy składkowe i nieskładkowe. Do składkowych zaliczają się lata, podczas których byliśmy zatrudnieni na umowę o pracę, przebywaliśmy na urlopie macierzyńskim lub pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych, czyli wówczas, kiedy odprowadzane były składki. Nieskładkowe okresy to np. czas edukacji, a zatem także studia.

Czy studia wliczają się do wysługi lat?

Jeśli chcemy, żeby okres studiów wliczał się do emerytury, musimy spełniać pewne określone warunki. Warto jeszcze raz podkreślić, że do emerytury wliczają się jedynie studia, które udało się ukończyć. Nie może więc liczyć na to osoba, która rozpoczęła kształcenie w szkole wyższej i nie uzyskała dyplomu potwierdzającego ukończenie edukacji. Nie jest tutaj wówczas ważne, ile lat spędziliśmy na uczelni. Jeśli ukończyliśmy np. studia licencjackie, zostaje nam doliczone 3 lata, a za magisterskie 5, pod warunkiem, że jesteśmy w stanie udokumentować czas ich trwania oraz wymiar programowy. Co więcej, ważne jest, aby ilość przepracowanych przez nas lat trzykrotnie przekroczyła czas ostatniego etapu nauki. Oznacza to, że jeśli chcemy doliczyć sobie 5 lat za studia do stażu pracy, musimy legalnie przepracować 15 lat na umowie o pracę. Prawo do emerytury przysługuje nam natomiast po 20 (w przypadku kobiet) lub 25 latach (u mężczyzn), więc w przypadku kobiety, taka sytuacja dawałaby jej prawo do świadczenia emerytalnego po ukończeniu 60 roku życia. Wówczas warto zadbać o udokumentowanie ukończenia studiów, aby uzyskać minimalny staż pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *